Termín vyšetření, zpoždění - Nadstandard

Jelikož v naší ambulanci ošetřujeme objednané i neobjednané paienty, je doba objednáni doba od kdy čekejte prosím na vyvolání sestrou. Objednání není automatický termín kdy jdete bezpodmínečně na řadu, i když se snažíme udělat maximum proto, aby objednaní klienti měli vždy přednost před neobjednanými, doba se může o 15-20 minut prodloužit. Pořadí pacientů určuje vždy lékař s ohledem na plynulý chod ambulance a co nejrychlejší uspokojení všech pacientů. V ordinaci provádíme i neplánované výkony, kdy nedokážeme rychleji pacienty obsloužit. 

Pokud Vaše časové možnosti opravdu nedovolí setrvání v naší ordinaci o několik minut déle, můžete využít " nadstandardní termín" který vám zaručuje ošetření přesně v daný čas, ovšem takovýto termín na přesný čas je zpoplatněn částkou 400 korun (platí se v ordinaci při ošetření, v hotovosti) platba předem není vyžadována. Pro nadstandardní termín se případně informujte u sestry, nebose objednejte on-line. Nejedná se o zvýhodnění před ostatními pacienty, nýbrž o organizační zajištění takovéhoto ošetření.